Tô Văn Phương

Tô Văn Phương

Ch.ngành: Kỹ thuật khai thác thủy sản
Học vị: Tiến sỹ
Chức danh: Giảng viên chính
Chức vụ: Trưởng phòng
Email: phuongtv@ntu.edu.vn
Website:
Phạm Thanh Nhựt

Phạm Thanh Nhựt

Ch.ngành: Kỹ thuật cơ khí và Tự động hóa
Học vị: Tiến sỹ
Chức danh: Giảng viên chính
Chức vụ: Phó Trưởng phòng
Email: nhutpt@ntu.edu.vn
Website:
Hoàng Ngọc Anh

Hoàng Ngọc Anh

Ch.ngành: Công nghệ sau thu hoạch
Học vị: Thạc sỹ
Chức danh: Giảng viên
Email: anhhn@ntu.edu.vn
Website:
Đỗ Văn Cao

Đỗ Văn Cao

Ch.ngành: Quản trị kinh doanh
Học vị: Thạc sỹ
Chức danh: Chuyên viên
Email: caodv@ntu.edu.vn
Website:
Phan Thị Phương Dung

Phan Thị Phương Dung

Ch.ngành: Kế toán
Học vị: Đại học
Chức danh: Chuyên viên
Email: dungptp@ntu.edu.vn
Website:
Ngô Thị Thu Hạnh

Ngô Thị Thu Hạnh

Ch.ngành: Kế toán
Học vị: Đại học
Chức danh: Chuyên viên
Email: hanhntt@ntu.edu.vn
Website:
Vương Thị Bích Hảo

Vương Thị Bích Hảo

Ch.ngành: Quản trị kinh doanh
Học vị: Thạc sỹ
Chức danh: Chuyên viên
Email: haovtb@ntu.edu.vn
Website:
Đỗ Thị Hương

Đỗ Thị Hương

Ch.ngành: Quản trị kinh doanh
Học vị: Thạc sỹ
Chức danh: Chuyên viên
Email: huongdt@ntu.edu.vn
Website:
Phan Quỳnh Như

Phan Quỳnh Như

Ch.ngành: Quản lý giáo dục
Học vị: Thạc sỹ
Chức danh: Chuyên viên
Email: nhupq@ntu.edu.vn
Website:
Nguyễn Tấn Trung

Nguyễn Tấn Trung

Ch.ngành: Khoa học và kỹ thuật năng lượng xanh
Học vị: Tiến sỹ
Chức danh: Kỹ sư
Email: nguyentantrung@ntu.edu.vn
Website: