Ngô Văn Mạnh

Ngô Văn Mạnh

Ch.ngành: Nuôi thủy sản nước mặn, lợ
Học vị: Tiến sỹ
Chức danh: Giảng viên
Điện thoại:
Chức vụ: Trưởng Bộ môn
Email: manhnv@ntu.edu.vn
Website:
Cái Ngọc Bảo Anh

Cái Ngọc Bảo Anh

Ch.ngành: Công nghệ nuôi trồng thủy sản
Học vị: Tiến sỹ
Chức danh: Giảng viên
Điện thoại:
Email: baoanh@ntu.edu.vn
Website:
Phạm Thị Anh

Phạm Thị Anh

Ch.ngành: Công nghệ nuôi trồng thủy sản
Học vị: Thạc sỹ
Chức danh: Giảng viên
Điện thoại:
Email: anhpt@ntu.edu.vn
Website:
Vũ Trọng Đại

Vũ Trọng Đại

Ch.ngành: Nuôi trồng thủy sản ven bờ
Học vị: Thạc sỹ
Chức danh: Giảng viên
Điện thoại:
Email: daivt@ntu.edu.vn
Website:
Lục Minh Diệp

Lục Minh Diệp

Ch.ngành: Công nghệ nuôi trồng thủy sản
Học vị: Tiến sỹ
Chức danh: Giảng viên chính
Điện thoại:
Email: dieplm@ntu.edu.vn
Website:
Trần Văn Dũng

Trần Văn Dũng

Ch.ngành: Nuôi trồng thủy sản
Học vị: Thạc sỹ
Chức danh: Giảng viên
Điện thoại:
Email: dungtv@ntu.edu.vn
Website:
Phạm Đức Hùng

Phạm Đức Hùng

Ch.ngành: Môi trường và Nông nghiệp
Học vị: Tiến sỹ
Chức danh: Giảng viên
Điện thoại:
Email: hungpd@ntu.edu.vn
Website:
Phạm Thị Khanh

Phạm Thị Khanh

Ch.ngành: Công nghệ nuôi trồng thủy sản
Học vị: Thạc sỹ
Chức danh: Giảng viên
Điện thoại:
Email: khanhpt@ntu.edu.vn
Website:
Đàm Bá Long

Đàm Bá Long

Ch.ngành: Nuôi trồng thủy sản
Học vị: Thạc sỹ
Chức danh: Giảng viên
Điện thoại:
Email: longdb@ntu.edu.vn
Website:
Nguyễn Văn Minh

Nguyễn Văn Minh

Ch.ngành: Dinh dưỡng và sinh học phân tử
Học vị: Tiến sỹ
Chức danh: Giảng viên
Điện thoại:
Email: minhnguyen@ntu.edu.vn
Website:
Đoàn Xuân Nam

Đoàn Xuân Nam

Ch.ngành: Phát triển ven bờ
Học vị: Thạc sỹ
Chức danh: Giảng viên
Điện thoại:
Email: namdx@ntu.edu.vn
Website:
Lương Công Trung

Lương Công Trung

Ch.ngành: Nuôi trồng thủy sản
Học vị: Tiến sỹ
Chức danh: Giảng viên
Điện thoại:
Email: trunglc@ntu.edu.vn
Website:
Phùng Thế Trung

Phùng Thế Trung

Ch.ngành: Nuôi trồng và Quản lý nguồn lợi thủy sản
Học vị: Thạc sỹ
Chức danh: Giảng viên
Điện thoại:
Email: phungthetrung@ntu.edu.vn
Website:
Lê Anh Tuấn

Lê Anh Tuấn

Ch.ngành: Công nghệ nuôi trồng thủy sản
Học vị: Tiến sỹ
Chức danh: Giảng viên chính
Điện thoại:
Email: leanhtuan@ntu.edu.vn
Website: