Bùi Quang Thỉnh

Năm sinh: 1970
Email: thinhbq@ntu.edu.vn
Website:

Thông tin cá nhân

  • Chuyên ngành: Kỹ thuật khai thác thủy sản
  • Chức vụ: Giám đốc
  • Học vị: Thạc sỹ
  • Chức danh: Chuyên viên chính
  • Ngoại ngữ: Tiếng Anh

Khen thưởng

  • 27/05/2019: Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp giáo dục", Đã có nhiều đóng góp cho sự nghiệp giáo dục - đào tạo của đất nước, Bộ Giáo dục và Đào tạo, 1452/QĐ-ĐHNT

Giảng dạy

Đề tài khoa học

Công trình khoa học