Tống Văn Toản

Năm sinh: 1977
Email: toantv@ntu.edu.vn
Website:

Thông tin cá nhân

  • Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh
  • Chức vụ: Trưởng phòng
  • Học vị: Thạc sỹ
  • Chức danh: Chuyên viên
  • Ngoại ngữ: Tiếng Anh

Khen thưởng

  • 16/10/2009: Giấy khen, Có nhiều đóng góp trong công tác tổ chức, phục vụ Lễ kỷ niệm 50 năm ngày truyền thống của Trường, Hiệu Trưởng Trường ĐHNT, 1217/QĐ-ĐHNT
  • 25/06/2015: Giấy khen, Có thành tích trong công tác tổ chức "Lễ mít ting hưởng ứng ngày môi trường thế giới và tuần lễ Biển - Hải đảo Việt Nam năm 2015", Hiệu Trưởng Trường ĐHNT, 593/QĐ-ĐHNT
  • 19/11/2018: Giấy khen, Có nhiều đóng góp cho sự nghiệp xây dựng và phát triển Nhà trường trong năm học 2017-2018, Hiệu Trưởng Trường ĐHNT, 1362/QĐ-ĐHNT

Giảng dạy

Đề tài khoa học

Công trình khoa học