Nguyễn Ngọc Đoan

Năm sinh: 1962
Email: doannn@ntu.edu.vn
Website:

Thông tin cá nhân

  • Chuyên ngành: Văn hóa quần chúng
  • Chức vụ:
  • Học vị: Đại học
  • Chức danh: Chuyên viên
  • Ngoại ngữ: Tiếng Anh

Khen thưởng

  • 13/12/2006: Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp giáo dục", Có nhiều đóng góp cho sự nghiệp giáo dục - đào tạo của đất nước, Bộ Giáo dục và Đào tạo, 7386/QĐ-BGDĐT
  • 16/01/2017: Giấy khen, Có thành tích xuất sắc trong công tác bảo vệ an ninh trật tự Nhà trường năm 2016, Hiệu Trưởng Trường ĐHNT, 41/QĐ-ĐHNT

Giảng dạy

Đề tài khoa học

Công trình khoa học