Hoàng Công Bình

Năm sinh: 06/07/1973
SĐT:
Email: binhhc@ntu.edu.vn
Website:

Thông tin cá nhân

 • Chuyên ngành: Ngôn ngữ học
 • Chức vụ: Trưởng Bộ môn
 • Học vị: Tiến sỹ
 • Chức danh: Giảng viên chính
 • Ngoại ngữ: Tiếng Nga

Quá trình đào tạo

 • 01/06/1995: Đại học, Tiếng Anh, Trường ĐH Sư phạm Huế, Việt Nam
 • 01/06/2006: Thạc sỹ, Tiếng Anh, Trường ĐH Monash, Úc
 • 12/10/2015: Tiến sỹ, Ngôn ngữ học, Học viện Khoa học xã hội - Viện Hàn lâm Khoa học xã hội VN, Việt Nam

Quá trình công tác

 • 01/10/1996: Tập sự giảng dạy môn Ngoại ngữ - Khoa Đại cương - Trường ĐH Thủy sản;
 • 25/01/1999: Được tuyển chính thức vào ngạch giảng viên
 • 24/10/2006: Bộ môn Tiếng Anh Chuyên ngữ - Khoa Khoa học cơ bản
 • 09/09/2009: Bộ môn Biên-Phiên dịch - Khoa Ngoại Ngữ
 • 10/09/2009: Bổ nhiệm Phó Trưởng BM Biên - Phiên dịch
 • 01/03/2010: Phó trưởng BM phụ trách BM
 • 26/05/2011: Bổ nhiệm vào ngạch giảng viên chính
 • 01/05/2012: Cử đi nghiên cứu sinh chuyên ngành "Ngôn ngữ học" tại Học viện Khoa học xã hội - Viện Khoa học xã hội Việt Nam

Khen thưởng

Giảng dạy

Đề tài khoa học

Công trình khoa học