Võ Nguyễn Hồng Lam

Năm sinh: 12/03/1976
SĐT:
Email: lamvnh@ntu.edu.vn
Website:

Thông tin cá nhân

 • Chuyên ngành: Giáo dục ngôn ngữ anh
 • Chức vụ: Trưởng khoa
 • Học vị: Tiến sỹ
 • Chức danh: Giảng viên chính
 • Ngoại ngữ: Tiếng Anh

Quá trình đào tạo

 • 01/06/1997: Đại học, Ngôn ngữ và văn học, Trường ĐH Khoa học Huế, Việt Nam
 • 01/06/2009: Thạc sỹ, Tiếng Anh, Đào tạo ở nước ngoài, Nước ngoài
 • 01/01/2018: Tiến sỹ, Giáo dục ngôn ngữ anh, Trường ĐH Quốc gia Cagayan, Phi-li-pin
 • 08/04/2020: Trung cấp LLCT, Lý luận chính trị - hành chính, Trường Chính trị Tỉnh Khánh Hòa, Việt Nam

Quá trình công tác

 • 01/09/1997: Giảng dạy; Khoa Đại cương - Trường ĐH Thủy sản;
 • 24/10/2006: Bộ môn Tiếng Anh Chuyên ngữ - Khoa Khoa học cơ bản
 • 09/09/2009: Bộ môn Tiếng anh Du lịch - Khoa Ngoại Ngữ
 • 10/09/2009: Bổ nhiệm Phụ trách BM Tiếng anh Du lịch
 • 01/11/2011: Bổ nhiệm lai chức vụ Trưởng BM Tiếng anh du lịch, Khoa Ngoại ngữ
 • 01/10/2012: Bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Trưởng Khoa Ngoại ngữ
 • 16/05/2013: Làm việc tại: Bộ môn Biên-Phiên dịch-Khoa Ngoại Ngữ

Khen thưởng

 • 09/06/2017: Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp giáo dục", Có nhiều đóng góp cho sự nghiệp giáo dục - đào tạo của đất nước, Bộ Giáo dục và Đào tạo, 2013/QĐ-BGDĐT
 • 29/07/2019: Giấy khen, Có nhiều đóng góp cho sự nghiệp xây dựng và phát triển Trường Đại học Nha Trang, giai đoạn 2014-2019, Hiệu Trưởng Trường ĐHNT, 852/QĐ-ĐHNT

Giảng dạy

Đề tài khoa học

Công trình khoa học