Lê Hoàng Duy Thuần

Năm sinh: 21/06/1975
SĐT:
Email: thuanlhd@ntu.edu.vn
Website:

Thông tin cá nhân

 • Chuyên ngành: Tiếng Anh
 • Chức vụ: Phó Trưởng khoa
 • Học vị: Thạc sỹ
 • Chức danh: Giảng viên
 • Ngoại ngữ: Tiếng Anh

Quá trình đào tạo

 • 01/06/1997: Đại học, Ngôn ngữ và văn học, Trường ĐH Sư phạm Huế, Việt Nam
 • 01/06/2005: Thạc sỹ, Tiếng Anh, Đào tạo ở nước ngoài, Nước ngoài

Quá trình công tác

 • 01/11/1998: Hợp đồng tập sự giảng dạy; Khoa Đại cương - Trường ĐH Thủy sản;
 • 01/05/2004: Học cao học tai Australia
 • 01/01/2006: Giảng dạy Tiếng Anh tại BM ngoại ngữ, Khoa Cơ bản
 • 05/03/2007: Bổ nhiệm làm Phó trưởng BM Ngoại ngữ Cơ bản
 • 09/09/2009: Bộ môn Thực hành Tiếng - Khoa Ngoại Ngữ
 • 10/09/2009: Bổ nhiệm Phó trưởng BM thực hành tiếng
 • 01/11/2011: Bổ nhiệm lại giữ chức vụ Trưởng Bộ môn Thực hành tiếng, Khoa Ngoại ngữ

Khen thưởng

 • 27/05/2019: Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp giáo dục", Đã có nhiều đóng góp cho sự nghiệp giáo dục - đào tạo của đất nước, Bộ Giáo dục và Đào tạo, 1452/QĐ-ĐHNT
 • 29/07/2019: Giấy khen, Có nhiều đóng góp cho sự nghiệp xây dựng và phát triển Trường Đại học Nha Trang, giai đoạn 2014-2019, Hiệu Trưởng Trường ĐHNT, 852/QĐ-ĐHNT

Giảng dạy

Đề tài khoa học

Công trình khoa học