Trần Thị Minh Khánh

Năm sinh: 31/10/1979
SĐT:
Email: khanhttm@ntu.edu.vn
Website:

Thông tin cá nhân

 • Chuyên ngành: Ngôn ngữ học ứng dụng
 • Chức vụ: Trưởng Bộ môn
 • Học vị: Tiến sỹ
 • Chức danh: Giảng viên
 • Ngoại ngữ: Tiếng Anh

Quá trình đào tạo

 • 01/06/2001: Đại học, Ngôn ngữ và văn học, Trường ĐH Tổng hợp Đà lạt, Việt Nam
 • 01/06/2009: Thạc sỹ, Nga - Anh_SP, Trường ĐH Sư phạm Hà nội, Việt Nam
 • 01/02/2014: Tiến sỹ, Ngôn ngữ học ứng dụng, Trường ĐH Warwick, Vương quốc Anh
 • 10/06/2018: Cao cấp LLCT, Lý luận chính trị, Trường Chính trị Tỉnh Khánh Hòa, Việt Nam

Quá trình công tác

 • 01/03/2002: Hợp đồng thử việc; BM Ngoại ngữ, khoa Đại cương, Trường ĐH Thuỷ sản;
 • 01/06/2002: Tập sự giảng dạy Tiếng Anh (HĐ); ";
 • 24/10/2006: Giảng viên Bộ môn Tiếng Anh Chuyên ngữ - Khoa Khoa học cơ bản
 • 09/09/2009: Giảng viên Bộ môn Tiếng anh Du lịch - Khoa Ngoại Ngữ
 • 01/10/2010: Nghiên cứu sinh chuyên ngành "Ngôn ngữ học ứng dụng" tại Trường ĐH Warwich, Vương quốc Anh
 • 16/05/2013: Làm việc tại: Bộ môn Thực hành Tiếng-Khoa Ngoại Ngữ
 • 01/01/2020: Kiêm phụ trách Trung tâm Ngoại ngữ

Khen thưởng

Giảng dạy

Đề tài khoa học

Công trình khoa học