Nguyễn Thị Lan

Năm sinh: 10/12/1979
SĐT:
Email: lannt@ntu.edu.vn
Website:

Thông tin cá nhân

 • Chuyên ngành: Luật kinh tế
 • Chức vụ: Phụ trách bộ môn
 • Học vị: Thạc sỹ
 • Chức danh: Giảng viên
 • Ngoại ngữ: Tiếng Anh

Quá trình đào tạo

 • 01/06/2001: Đại học, Luật kinh tế, Trường ĐH Luật Hà Nội, Việt Nam
 • 01/01/2012: Thạc sỹ, Luật kinh tế, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam

Quá trình công tác

 • 01/09/2003: Tập sự giảng dạy BM Khoa học xã hội & nhân văn - Khoa Cơ Bản
 • 09/04/2005: Giảng dạy tại BM Khoa học xã hội & nhân văn - Khoa Cơ Bản
 • 05/12/2007: Học cao học không tập trung
 • 09/04/2008: Cán bộ giảng dạy tại Bộ môn Khoa học xã hội và nhân văn - khoa Cơ bản
 • 09/04/2011: Cán bộ giảng dạy tại Bộ môn Khoa học xã hội và nhân văn - khoa Cơ bản (HĐ không thời hạn)
 • 09/09/2011: Bộ môn Khoa học xã hội và nhân văn - Khoa Khoa học chính trị
 • 13/12/2018: Làm việc tại: Bộ môn Luật-Khoa KHXH&NV

Khen thưởng

Giảng dạy

Đề tài khoa học

Công trình khoa học