Lê Thị Thanh Ngà

Năm sinh: 1973
Email: ngaltt@ntu.edu.vn
Website:

Thông tin cá nhân

  • Chuyên ngành: Ngôn ngữ học
  • Chức vụ: Quyền Trưởng Bộ môn
  • Học vị: Thạc sỹ
  • Chức danh: Giảng viên
  • Ngoại ngữ: Tiếng Anh

Khen thưởng

  • 12/10/2021: Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp giáo dục", Đã có đóng góp cho sự nghiệp giáo dục và đào tạo, Bộ Giáo dục và Đào tạo, 3268/QĐ-BGDĐT

Giảng dạy

Đề tài khoa học

Công trình khoa học