Lê Thị Thanh Ngà

Năm sinh: 21/11/1973
SĐT: 058.524 638
Email: ngaltt@ntu.edu.vn
Website:

Thông tin cá nhân

  • Chuyên ngành: Ngôn ngữ học
  • Chức vụ: Quyền Trưởng Bộ môn
  • Học vị: Thạc sỹ
  • Chức danh: Giảng viên
  • Ngoại ngữ: Tiếng Anh

Quá trình đào tạo

  • 01/06/1999: Đại học, Ngôn ngữ học, Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn Hà Nội, Việt Nam
  • 01/06/2004: Thạc sỹ, Ngôn ngữ học, Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn Hà Nội, Việt Nam

Quá trình công tác

  • 01/09/2000: Tập sự giảng dạy, Giảng viên (Trưởng bộ môn) tại ĐH Bách khoa Hà Nội
  • 01/10/2007: Giảng viên tại Khoa Khoa học Cơ bản Trường ĐH Nha trang
  • 09/09/2011: Bộ môn Khoa học xã hội và nhân văn - Khoa Khoa học chính trị

Khen thưởng

Giảng dạy

Đề tài khoa học

Công trình khoa học