Phạm Thị Hoài

Năm sinh: 1982
Email: hoaipt@ntu.edu.vn
Website:

Thông tin cá nhân

  • Chuyên ngành: Công nghệ thực phẩm
  • Chức vụ:
  • Học vị: Đại học
  • Chức danh: Giáo viên trung học
  • Ngoại ngữ: Tiếng Anh

Khen thưởng

Giảng dạy

Đề tài khoa học

Công trình khoa học