Lê Công Thành

Năm sinh: 1981
Email: thanhlc@ntu.edu.vn
Website:

Thông tin cá nhân

  • Chuyên ngành: Điện tử
  • Chức vụ:
  • Học vị: Đại học
  • Chức danh: Chuyên viên
  • Ngoại ngữ:

Khen thưởng

Giảng dạy

Đề tài khoa học

Công trình khoa học