Đinh Đồng Lưỡng

Năm sinh: 1978
Email: luongdd@ntu.edu.vn
Website:

Thông tin cá nhân

 • Chuyên ngành: Kỹ thuật máy tính
 • Chức vụ: Trưởng phòng
 • Học vị: Tiến sỹ
 • Chức danh: Giảng viên chính
 • Ngoại ngữ: Tiếng Anh

Khen thưởng

 • 24/01/2007: Kỷ niệm chương "Vì thế hệ trẻ", Về thành tích đóng góp vào sự nghiệp giáo dục thế hệ trẻ và xây dựng tổ chức đoàn, Trung ương Đoàn TNCSHCM, 124NQ/TWĐTN
 • 21/11/2018: Bằng khen cấp Bộ/Tỉnh, Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác từ năm học 2016-2017 đến năm học 2017-2018, Bộ Giáo dục và Đào tạo, 5044/QĐ-BGDĐT
 • 14/12/2018: Chiến sĩ thi đua cấp Bộ, Đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ ba năm học từ năm học 2015-2016 đến năm học 2017-2018, Bộ Giáo dục và Đào tạo, 5378/QĐ-BGDĐT
 • 29/07/2019: Giấy khen, Có nhiều đóng góp cho sự nghiệp xây dựng và phát triển Trường Đại học Nha Trang, giai đoạn 2014-2019, Hiệu Trưởng Trường ĐHNT, 852/QĐ-ĐHNT
 • 02/10/2020: Giấy khen, Gương điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2016-2020, Hiệu Trưởng Trường ĐHNT, 1207/QĐ-ĐHNT
 • 12/11/2020: Giấy khen, Học viên có thành tích học tập và xây dựng tập thể lớp bồi dưỡng CBQL cấp Khoa/Phòng, Trường Cán bộ quản lý giáo dục Tp.HCM, 861/QĐ-CBQLGDHCM
 • 13/11/2020: Giấy khen, Có nhiều đóng góp cho hoạt động của Nhà trường trong năm học 2019-2020, Hiệu Trưởng Trường ĐHNT, 1377/QĐ-ĐHNT
 • 12/10/2021: Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp giáo dục", Đã có đóng góp cho sự nghiệp giáo dục và đào tạo, Bộ Giáo dục và Đào tạo, 3268/QĐ-BGDĐT
 • 10/11/2021: Bằng khen cấp Bộ/Tỉnh, Đã có thành tích tiêu biểu xuất sắc trong năm 2021, Bộ Giáo dục và Đào tạo, 4138/QĐ-BGDĐT

Giảng dạy

Đề tài khoa học

Công trình khoa học