Nhữ Khải Hoàn

Năm sinh: 1977
SĐT:
Email: hoannk@ntu.edu.vn
Website:

Thông tin cá nhân

  • Chuyên ngành: Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa
  • Chức vụ: Quyền Trưởng khoa
  • Học vị: Tiến sỹ
  • Chức danh: Giảng viên
  • Ngoại ngữ: Tiếng Anh

Khen thưởng

Giảng dạy

  • Điện tử số
  • Kỹ thuật vi xử lý
  • Điều khiển tự động
  • Đo lường điện, điện tử

Đề tài khoa học

Công trình khoa học