Hoàng Thị Thơm

Năm sinh: 1983
SĐT:
Email: thomht@ntu.edu.vn
Website:

Thông tin cá nhân

  • Chuyên ngành: Kỹ thuật điện
  • Chức vụ: Trưởng Bộ môn
  • Học vị: Tiến sỹ
  • Chức danh: Giảng viên
  • Ngoại ngữ: Tiếng Anh

Khen thưởng

  • 29/07/2019: Giấy khen, Có nhiều đóng góp cho sự nghiệp xây dựng và phát triển Trường Đại học Nha Trang, giai đoạn 2014-2019, Hiệu Trưởng Trường ĐHNT, 852/QĐ-ĐHNT
  • 13/11/2020: Giấy khen, Có nhiều đóng góp cho hoạt động của Nhà trường trong năm học 2019-2020, Hiệu Trưởng Trường ĐHNT, 1377/QĐ-ĐHNT

Giảng dạy

Đề tài khoa học

Công trình khoa học