Ngô Thị Hoài Dương

Năm sinh: 1972
SĐT:
Email: hoaiduong@ntu.edu.vn
Website:

Thông tin cá nhân

 • Chuyên ngành: Công nghệ chế biến thủy sản
 • Chức vụ: Viện trưởng
 • Học vị: Tiến sỹ
 • Chức danh: Giảng viên chính
 • Ngoại ngữ: Tiếng Anh

Quá trình đào tạo

 • 01/06/1994: Đại học, Công nghệ chế biến thủy sản, Trường ĐH Thủy sản, Việt Nam
 • 01/06/2000: Thạc sỹ, Công nghệ chế biến thủy sản, Trường ĐH Thủy sản, Việt Nam
 • 01/06/2000: Đại học, Ngôn ngữ và văn học, Trường ĐH Ngoại ngữ Hà Nội - cơ sở NT, Việt Nam
 • 29/08/2015: Tiến sỹ, Công nghệ chế biến thủy sản, Trường ĐH Nha Trang, Việt Nam
 • 10/06/2018: Cao cấp LLCT, Lý luận chính trị, Trường Chính trị Tỉnh Khánh Hòa, Việt Nam

Quá trình công tác

 • 01/11/1994: Hợp đồng giảng dạy CN sản xuất đồ hộp; Khoa Chế biến - ĐH Thủy sản;
 • 27/11/2006: Trưởng Bộ môn
 • 26/05/2011: Bổ nhiệm vào ngạch Giảng viên chính
 • 01/07/2011: Thu nhận về lại Trường công tác, tiếp tục NCS tại Việt Nam sau khi hoàn thành đợt thực tập ngắn hạn tại Nauy
 • 01/11/2011: Bổ nhiệm lại chức vụ Trưởng BM Công nghệ chế biến, Khoa Công nghệ thực phẩm
 • 01/08/2017: Làm việc tại: Bộ môn Sinh học-Viện Công nghệ sinh học và Môi trường

Khen thưởng

 • 05/12/2007: Bằng khen, Có nhiều đóng góp quan trọng trong việc đào tạo, hướng dẫn chuyển giao công nghệ, góp phần xây dựng và phát triển ngành thủy sản Quảng Bình, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình, 2932/QĐ-UBND
 • 29/09/2009: Giấy khen, Có nhiều thành tích trong sự nghiệp xây dựng và phát triển Nhà trường (Kỷ niệm 50 năm thành lập Trường), Hiệu Trưởng Trường ĐHNT, 1156/QĐ-ĐHNT
 • 15/10/2013: Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp giáo dục", Có nhiều đóng góp cho sự nghiệp giáo dục - đào tạo của đất nước, Bộ Giáo dục và Đào tạo, 4740/QĐ-BGDĐT

Giảng dạy

Đề tài khoa học

Công trình khoa học