Ngô Thị Hoài Dương

Năm sinh: 1972
SĐT:
Email: hoaiduong@ntu.edu.vn
Website:

Thông tin cá nhân

  • Chuyên ngành: Công nghệ chế biến thủy sản
  • Chức vụ: Viện trưởng
  • Học vị: Tiến sỹ
  • Chức danh: Giảng viên chính
  • Ngoại ngữ: Tiếng Anh

Khen thưởng

  • 05/12/2007: Bằng khen, Có nhiều đóng góp quan trọng trong việc đào tạo, hướng dẫn chuyển giao công nghệ, góp phần xây dựng và phát triển ngành thủy sản Quảng Bình, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình, 2932/QĐ-UBND
  • 29/09/2009: Giấy khen, Có nhiều thành tích trong sự nghiệp xây dựng và phát triển Nhà trường (Kỷ niệm 50 năm thành lập Trường), Hiệu Trưởng Trường ĐHNT, 1156/QĐ-ĐHNT
  • 15/10/2013: Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp giáo dục", Có nhiều đóng góp cho sự nghiệp giáo dục - đào tạo của đất nước, Bộ Giáo dục và Đào tạo, 4740/QĐ-BGDĐT

Giảng dạy

Đề tài khoa học

Công trình khoa học