Lê Xuân Thắng

Năm sinh: 1980
Email: thanglx@ntu.edu.vn
Website:

Thông tin cá nhân

  • Chuyên ngành: Công nghệ thực phẩm
  • Chức vụ:
  • Học vị: Thạc sỹ
  • Chức danh: Giảng viên
  • Ngoại ngữ: Tiếng Pháp

Khen thưởng

Giảng dạy

Đề tài khoa học

Công trình khoa học