Trang Sĩ Trung

Năm sinh: 1971
Email: trungts@ntu.edu.vn
Website:

Thông tin cá nhân

  • Chuyên ngành: Công nghệ sinh học
  • Chức vụ: Hiệu trưởng
  • Học vị: Tiến sỹ
  • Chức danh: Giảng viên cao cấp-PGS
  • Ngoại ngữ: Tiếng Anh

Khen thưởng

  • 22/09/2009: Bằng khen cấp Bộ/Tỉnh, Có thành tích xuất sắc trong công tác đào tạo, góp phần vào sự nghiệp phát triển Ngành Thủy sản Việt Nam (nhân kỷ niệm ngày thành lập Trường), Bộ Nông nghiệp & Phát triển nông thôn, 2659/QĐ-BNN-TCCB
  • 21/02/2011: Bằng khen cấp Bộ/Tỉnh, Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học 2009-2010, Bộ Giáo dục và Đào tạo, 714/QĐ-BGDĐT
  • 14/11/2012: Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp giáo dục", Có nhiều đóng góp cho sự nghiệp giáo dục - đào tạo của đất nước, Bộ Giáo dục và Đào tạo, 4996/QĐ-BGDĐT
  • 13/01/2015: Chiến sĩ thi đua cấp Bộ, Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học 2013-2014, Bộ Giáo dục và Đào tạo, 106/QĐ-BGDĐT
  • 20/07/2015: Bằng khen cấp Bộ/Tỉnh, Đã có thành tích trong công tác hỗ trợ thí sinh Phú Yên tham dự kỳ thi THPT quốc gia năm 2015 tại tỉnh Khánh Hòa, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên, 1307/QĐ-UBND

Giảng dạy

Đề tài khoa học

Công trình khoa học