Ngô Quang Trọng

Năm sinh: 1974
Email: trongnq@ntu.edu.vn
Website:

Thông tin cá nhân

  • Chuyên ngành: Công nghệ chế tạo máy
  • Chức vụ: Phó Trưởng phòng
  • Học vị: Tiến sỹ
  • Chức danh: Giảng viên
  • Ngoại ngữ: Tiếng Anh

Khen thưởng

Giảng dạy

Đề tài khoa học

Công trình khoa học