Nguyễn Văn Tâm

Năm sinh: 1981
Email: tamnv@ntu.edu.vn
Website:

Thông tin cá nhân

  • Chuyên ngành: Kỹ thuật Tàu thủy
  • Chức vụ:
  • Học vị: Thạc sỹ
  • Chức danh: Chuyên viên
  • Ngoại ngữ: Tiếng Anh

Khen thưởng

Giảng dạy

Đề tài khoa học

Công trình khoa học