Phạm Quốc Hùng

Năm sinh: 1974
Email: hungpq@ntu.edu.vn
Website:

Thông tin cá nhân

 • Chuyên ngành: Công nghệ nuôi trồng thủy sản
 • Chức vụ: Phó Hiệu trưởng
 • Học vị: Tiến sỹ
 • Chức danh: Giảng viên cao cấp-PGS
 • Ngoại ngữ: Tiếng Anh

Khen thưởng

 • 29/09/2009: Giấy khen, Có nhiều thành tích trong sự nghiệp xây dựng và phát triển Nhà trường (Kỷ niệm 50 năm thành lập Trường), Hiệu Trưởng Trường ĐHNT, 1156/QĐ-ĐHNT
 • 21/11/2018: Bằng khen cấp Bộ/Tỉnh, Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác từ năm học 2016-2017 đến năm học 2017-2018, Bộ Giáo dục và Đào tạo, 5044/QĐ-BGDĐT
 • 27/05/2019: Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp giáo dục", Đã có nhiều đóng góp cho sự nghiệp giáo dục - đào tạo của đất nước, Bộ Giáo dục và Đào tạo, 1452/QĐ-ĐHNT
 • 29/07/2019: Bằng khen cấp Bộ/Tỉnh, Có thành tích đóng góp trong công tác đào tạo, phát triển nguồn nhân lực cho tỉnh Ninh Thuận - Khen thưởng nhân kỷ niệm 60 năm ngày truyền thống Trường ĐHNT, Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận, 1194/QĐ-UBND
 • 17/06/2020: Bằng khen cấp Bộ/Tỉnh, Đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước 05 năm, giai đoạn 2016-2020, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa, 1409/QĐ-UBND
 • 02/10/2020: Giấy khen, Gương điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2016-2020, Hiệu Trưởng Trường ĐHNT, 1207/QĐ-ĐHNT
 • 13/11/2020: Giấy khen, Có nhiều đóng góp cho hoạt động của Nhà trường trong năm học 2019-2020, Hiệu Trưởng Trường ĐHNT, 1377/QĐ-ĐHNT

Giảng dạy

Đề tài khoa học

Công trình khoa học