Nguyễn Hữu Tâm

Năm sinh: 1978
Email: tamnh@ntu.edu.vn
Website:

Thông tin cá nhân

  • Chuyên ngành: Triết học
  • Chức vụ: Trưởng Bộ môn
  • Học vị: Tiến sỹ
  • Chức danh: Giảng viên chính
  • Ngoại ngữ: Tiếng Anh

Khen thưởng

  • 29/07/2019: Giấy khen, Có nhiều đóng góp cho sự nghiệp xây dựng và phát triển Trường Đại học Nha Trang, giai đoạn 2014-2019, Hiệu Trưởng Trường ĐHNT, 852/QĐ-ĐHNT
  • 12/10/2021: Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp giáo dục", Đã có đóng góp cho sự nghiệp giáo dục và đào tạo, Bộ Giáo dục và Đào tạo, 3268/QĐ-BGDĐT

Giảng dạy

Đề tài khoa học

Công trình khoa học