Ngô Văn An

Năm sinh: 27/03/1980
SĐT:
Email: annv@ntu.edu.vn
Website:

Thông tin cá nhân

 • Chuyên ngành: Chủ nghĩa xã hội khoa học
 • Chức vụ: Phó Trưởng khoa
 • Học vị: Thạc sỹ
 • Chức danh: Giảng viên
 • Ngoại ngữ: Tiếng Anh

Quá trình đào tạo

 • 01/06/2003: Đại học, Triết học, Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn Hà Nội, Việt Nam
 • 01/06/2012: Thạc sỹ, Chủ nghĩa xã hội khoa học, Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn TP.HCM, Việt Nam

Quá trình công tác

 • 20/10/2003: Hợp đồng tập sự giảng dạy môn Chủ nghĩa Xã hội khoa học
 • 09/10/2006: Bộ môn Chủ nghĩa Xã hội Khoa học & Tư tưởng Hồ Chí Minh - Khoa Lý luận Mác-Lênin
 • 30/11/2006: Bộ môn Triết học Mác - Lê nin - Khoa Lý luận Mác-Lênin
 • 30/11/2006: Bộ môn Chủ nghĩa Xã hội Khoa học & Tư tưởng Hồ Chí Minh - Khoa Lý luận Mác-Lênin
 • 09/04/2008: Cán bộ giảng dạy tại Bộ môn Chủ nghĩa Xã hội Khoa học & Tư tưởng Hồ Chí Minh - Khoa Lý luận Mác-Lênin
 • 02/05/2008: Bộ môn Những nguyên lý cơ bản của CN Mác Lênin - Khoa Lý luận Chính trị
 • 09/04/2011: Giảng dạy tại Bm Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác - Leenin, Khoa LL Chính trị (HĐ không thời hạn)

Khen thưởng

Giảng dạy

Đề tài khoa học

Công trình khoa học