Phạm Thu Thủy

Năm sinh: 1980
SĐT:
Email: thuypt@ntu.edu.vn
Website:

Thông tin cá nhân

  • Chuyên ngành: Sinh hóa, sinh lý và sinh học phân tử
  • Chức vụ: Trưởng Bộ môn
  • Học vị: Tiến sỹ
  • Chức danh: Giảng viên chính
  • Ngoại ngữ: Tiếng Anh

Khen thưởng

  • 10/07/2019: Bằng khen cấp Bộ, Có thành tích trong phong trào thi đua "Đổi mới, sáng tạo trong dạy và học" - Khen nhân kỷ niệm 60 năm ngày truyền thống Trường ĐHNT, Bộ Giáo dục và Đào tạo, 1966/QĐ-BGDĐT

Giảng dạy

Đề tài khoa học

Công trình khoa học