Phạm Thị Minh Thu

Năm sinh: 1983
SĐT: 01649791773
Email: thuptm@ntu.edu.vn
Website:

Thông tin cá nhân

  • Chuyên ngành: Khoa học sinh học
  • Chức vụ: Trưởng Bộ môn
  • Học vị: Tiến sỹ
  • Chức danh: Giảng viên
  • Ngoại ngữ: Tiếng Anh

Khen thưởng

  • 21/11/2018: Bằng khen cấp Bộ, Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác từ năm học 2016-2017 đến năm học 2017-2018, Bộ Giáo dục và Đào tạo, 5044/QĐ-BGDĐT

Giảng dạy

Đề tài khoa học

Công trình khoa học