Trang Kim Yến

Năm sinh: 1994
Email: yentk@ntu.edu.vn
Website:

Thông tin cá nhân

  • Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh
  • Chức vụ:
  • Học vị: Cao đẳng
  • Chức danh: Giáo viên trung học
  • Ngoại ngữ:

Khen thưởng

Giảng dạy

Đề tài khoa học

Công trình khoa học