THÔNG TIN ĐĂNG KÝ XE: Đưa Ban thường vụ và Ban Giám hiệu đi họp tại Văn phòng tỉnh ủy Khánh Hòa

Ngày 04/03/2020
Giờ 07:45
Đơn vị đăng ký Văn phòng Đảng ủy
Nội dung đăng ký Đưa Ban thường vụ và Ban Giám hiệu đi họp tại Văn phòng tỉnh ủy Khánh Hòa
Thời gian - Xe - Lái xe
Sáng - 79C-0810 (LandCruiser - 7 ghế) - Phan Văn Dũng