THÔNG TIN ĐĂNG KÝ XE: Đưa đoàn công tác đi Cam Lâm

Ngày 10/03/2020
Giờ 19:45
Đơn vị đăng ký Phòng KH-TC
Nội dung đăng ký Đưa đoàn công tác đi Cam Lâm
Thời gian - Xe - Lái xe
Sáng - 79C-0810 (LandCruiser - 7 ghế) - Phan Văn Dũng