THÔNG TIN ĐĂNG KÝ XE: Đưa học sinh Trường THPT Nguyễn Trãi (Ninh Hòa) đến tham gia học tập trải nghiệm tại Trường ĐH Nha Trang

Ngày 27/01/2021
Giờ 06:30
Đơn vị đăng ký Trung tâm QHDN&HTSV
Nội dung đăng ký Đưa học sinh Trường THPT Nguyễn Trãi (Ninh Hòa) đến tham gia học tập trải nghiệm tại Trường ĐH Nha Trang
Thời gian - Xe - Lái xe
Sáng - 79A-00381 (Thaco - 47 ghế) - Lê Ngọc Luân