THÔNG TIN ĐĂNG KÝ XE: PHT Trần Doãn Hùng cùng Đoàn công tác trao tặng quà của Nhà trường cho 03 trường học tại Quản Trị, Quảng Bình bị thiệt hại nặng bởi mưa, lũ cuối năm 2020

Ngày 17/01/2021
Giờ 07:00
Đơn vị đăng ký Công đoàn Trường
Nội dung đăng ký PHT Trần Doãn Hùng cùng Đoàn công tác trao tặng quà của Nhà trường cho 03 trường học tại Quản Trị, Quảng Bình bị thiệt hại nặng bởi mưa, lũ cuối năm 2020
Thời gian - Xe - Lái xe
Sáng - 79C-0810 (LandCruiser - 7 ghế) - Phan Văn Dũng - 4 ngày: 17/01->20/01