THÔNG TIN ĐĂNG KÝ XE: Đưa ông Trần Đình Luân và ông Trịnh Xuân Hiếu đi SBCR (chuyến bay lúc 20h30 từ Cam Ranh)

Ngày 19/01/2021
Giờ 18:30
Đơn vị đăng ký Hội đồng Trường
Nội dung đăng ký Đưa ông Trần Đình Luân và ông Trịnh Xuân Hiếu đi SBCR (chuyến bay lúc 20h30 từ Cam Ranh)
Thời gian - Xe - Lái xe
Tối - 79C-0773 (Altis - 5 ghế) - Nguyễn Xuân Trường