THÔNG TIN ĐĂNG KÝ XE: Đưa đội tuyển tham dự vòng loại Khu vực cuộc thi "Vô địch tin học văn phòng thế giới" tại Đà Nẵng

Ngày 24/04/2021
Giờ 05:00
Đơn vị đăng ký Khoa CNTT
Nội dung đăng ký Đưa đội tuyển tham dự vòng loại Khu vực cuộc thi "Vô địch tin học văn phòng thế giới" tại Đà Nẵng
Thời gian - Xe - Lái xe
Sáng - 79C-0598 (Mercedes - 16 ghế) - Lê Ngọc Luân - 3 ngày: 24/04->26/04