THÔNG TIN ĐĂNG KÝ XE: Đưa GV Trường ĐH Ngoại ngữ (Hội đồng Anh) đi SBCR

Ngày 02/04/2021
Giờ 08:45
Đơn vị đăng ký Trung tâm QHDN&HTSV
Nội dung đăng ký Đưa GV Trường ĐH Ngoại ngữ (Hội đồng Anh) đi SBCR
Thời gian - Xe - Lái xe
Sáng - 79C-0810 (LandCruiser - 7 ghế) - Phan Văn Dũng