THÔNG TIN ĐĂNG KÝ XE: Đưa bà Nguyễn Anh Thư - điều phối của Hội đồng Anh đi SBCR

Ngày 05/04/2021
Giờ 10:55
Đơn vị đăng ký Trung tâm QHDN&HTSV
Nội dung đăng ký Đưa bà Nguyễn Anh Thư - điều phối của Hội đồng Anh đi SBCR
Thời gian - Xe - Lái xe
Sáng - 79C-0810 (LandCruiser - 7 ghế) - Phan Văn Dũng