THÔNG TIN ĐĂNG KÝ XE: Đưa Đoàn công tác của Trường hướng dẫn trực tiếp cho các đội vào vòng bán kết cuộc thi MTX 2021 tại Ninh Thuận

Ngày 02/04/2021
Giờ 05:00
Đơn vị đăng ký Trung tâm QHDN&HTSV
Nội dung đăng ký Đưa Đoàn công tác của Trường hướng dẫn trực tiếp cho các đội vào vòng bán kết cuộc thi MTX 2021 tại Ninh Thuận
Thời gian - Xe - Lái xe
Sáng - 79C-0598 (Mercedes - 16 ghế) - Lê Ngọc Luân