THÔNG TIN ĐĂNG KÝ XE: Đưa Ban tổ chức cuộc thi Môi trường xanh năm 2021 đi Tuy hòa, Phú yên tổ chức vòng thi bán kết

Ngày 18/04/2021
Giờ 05:30
Đơn vị đăng ký Viện Công nghệ Sinh học & Môi trường
Nội dung đăng ký Đưa Ban tổ chức cuộc thi Môi trường xanh năm 2021 đi Tuy hòa, Phú yên tổ chức vòng thi bán kết
Thời gian - Xe - Lái xe
Sáng - 79A-00381 (Thaco - 47 ghế) - Lê Ngọc Luân, Chiều - 79A-00381 (Thaco - 47 ghế) - Lê Ngọc Luân