THÔNG TIN ĐĂNG KÝ XE: Đón Đoàn công tác của Bộ GD & ĐT về Trường công tác (SBCR)

Ngày 09/04/2021
Giờ 16:00
Đơn vị đăng ký Hội đồng Trường
Nội dung đăng ký Đón Đoàn công tác của Bộ GD & ĐT về Trường công tác (SBCR)
Thời gian - Xe - Lái xe
Chiều - 79C-0810 (LandCruiser - 7 ghế) - Phan Văn Dũng