THÔNG TIN ĐĂNG KÝ XE: Đưa Đoàn công tác của Bộ GD & ĐT ra SBCR

Ngày 10/04/2021
Giờ 13:00
Đơn vị đăng ký Hội đồng Trường
Nội dung đăng ký Đưa Đoàn công tác của Bộ GD & ĐT ra SBCR
Thời gian - Xe - Lái xe
Chiều - 79C-0810 (LandCruiser - 7 ghế) - Phan Văn Dũng