THÔNG TIN ĐĂNG KÝ XE: Đưa đón SV Lào tham gia buổi gặp mặt nhân dịp Tết Nhâm Dần do Liên hiệp các Tổ chức Hữu nghị tỉnh KH tổ chức

Ngày 12/01/2022
Giờ 13:30
Đơn vị đăng ký Phòng Hợp tác Đối ngoại
Nội dung đăng ký Đưa đón SV Lào tham gia buổi gặp mặt nhân dịp Tết Nhâm Dần do Liên hiệp các Tổ chức Hữu nghị tỉnh KH tổ chức
Thời gian - Xe - Lái xe
Chiều - 79C-0598 (Mercedes - 16 ghế) - Lê Ngọc Luân