THÔNG TIN ĐĂNG KÝ XE: Tham dự lẽ kỷ niệm thành lập Trường THPT Nguyễn Trãi, Phú Yên

Ngày 30/08/2022
Giờ 10:06
Đơn vị đăng ký Phòng ĐT
Nội dung đăng ký Tham dự lẽ kỷ niệm thành lập Trường THPT Nguyễn Trãi, Phú Yên
Thời gian - Xe - Lái xe
Sáng - 79C-0810 (LandCruiser - 7 ghế) - Phan Văn Dũng - 3 ngày: 30/08->01/09, Chiều - 79C-0810 (LandCruiser - 7 ghế) - Phan Văn Dũng - 3 ngày: 30/08->01/09, Tối - 79C-0810 (LandCruiser - 7 ghế) - Phan Văn Dũng - 3 ngày: 30/08->01/09