THÔNG TIN ĐĂNG KÝ XE: Đưa đoàn Viettesol đến trường làm việc, đưa đi ăn trưa, chiều đưa đi sân bay

Ngày 06/09/2022
Giờ 08:40
Đơn vị đăng ký P. HTQT
Nội dung đăng ký Đưa đoàn Viettesol đến trường làm việc, đưa đi ăn trưa, chiều đưa đi sân bay
Thời gian - Xe - Lái xe
Sáng - 79C-0810 (LandCruiser - 7 ghế) - Phan Văn Dũng, Chiều - 79C-0810 (LandCruiser - 7 ghế) - Phan Văn Dũng, Tối - 79C-0810 (LandCruiser - 7 ghế) - Phan Văn Dũng