THÔNG TIN ĐĂNG KÝ XE: Trưa ngày 27/9 đón đoàn kiểm tra (4 người) của Bộ từ Sở GD-ĐT đưa về KS Seasing, buổi chiều 27/9 đưa lên trường làm việc và đưa đi ăn tối. Sáng ngày 28/9 đưa lên trường làm việc và đưa đi sân bay - chuyến bay khởi hành lúc 11:55 (3 người)

Ngày 27/09/2022
Giờ 10:00
Đơn vị đăng ký VP trường
Nội dung đăng ký Trưa ngày 27/9 đón đoàn kiểm tra (4 người) của Bộ từ Sở GD-ĐT đưa về KS Seasing, buổi chiều 27/9 đưa lên trường làm việc và đưa đi ăn tối. Sáng ngày 28/9 đưa lên trường làm việc và đưa đi sân bay - chuyến bay khởi hành lúc 11:55 (3 người)
Thời gian - Xe - Lái xe
Sáng - 79C-0810 (LandCruiser - 7 ghế) - Phan Văn Dũng - 2 ngày: 27/09->28/09, Chiều - 79C-0810 (LandCruiser - 7 ghế) - Phan Văn Dũng - 2 ngày: 27/09->28/09, Tối - 79C-0810 (LandCruiser - 7 ghế) - Phan Văn Dũng - 2 ngày: 27/09->28/09