THÔNG TIN ĐĂNG KÝ XE: Đưa đoàn công tác của PHT Doãn Hùng đi họp ở Quảng Bình

Ngày 28/10/2022
Giờ 08:00
Đơn vị đăng ký VP trường
Nội dung đăng ký Đưa đoàn công tác của PHT Doãn Hùng đi họp ở Quảng Bình
Thời gian - Xe - Lái xe
Sáng - 79C-0810 (LandCruiser - 7 ghế) - Phan Văn Dũng - 5 ngày: 28/10->01/11, Chiều - 79C-0810 (LandCruiser - 7 ghế) - Phan Văn Dũng - 5 ngày: 28/10->01/11, Tối - 79C-0810 (LandCruiser - 7 ghế) - Phan Văn Dũng - 5 ngày: 28/10->01/11