THÔNG TIN ĐĂNG KÝ XE: Đón đưa đoàn HS của trường THPT Nguyễn Du - Ninh Thuận về trường tham quan trải nghiệm (a Chính lái)

Ngày 07/01/2023
Giờ 10:00
Đơn vị đăng ký TT HTVL & KN
Nội dung đăng ký Đón đưa đoàn HS của trường THPT Nguyễn Du - Ninh Thuận về trường tham quan trải nghiệm (a Chính lái)
Thời gian - Xe - Lái xe
Sáng - 79A-00381 (Thaco - 47 ghế) - Lê Ngọc Luân - 2 ngày: 07/01->08/01, Chiều - 79A-00381 (Thaco - 47 ghế) - Lê Ngọc Luân - 2 ngày: 07/01->08/01, Tối - 79A-00381 (Thaco - 47 ghế) - Lê Ngọc Luân - 2 ngày: 07/01->08/01