THÔNG TIN ĐĂNG KÝ XE: Đưa sinh viên về quê ăn Tết ở Quảng Ngãi, lúc về ghé Phú Yên đón đoàn sv thiện nguyện của Khoa Kinh tế (a Chính lái)

Ngày 15/01/2023
Giờ 07:00
Đơn vị đăng ký TT HTVL & KN
Nội dung đăng ký Đưa sinh viên về quê ăn Tết ở Quảng Ngãi, lúc về ghé Phú Yên đón đoàn sv thiện nguyện của Khoa Kinh tế (a Chính lái)
Thời gian - Xe - Lái xe
Sáng - 79A-00381 (Thaco - 47 ghế) - Lê Ngọc Luân - 3 ngày: 15/01->17/01, Chiều - 79A-00381 (Thaco - 47 ghế) - Lê Ngọc Luân - 3 ngày: 15/01->17/01, Tối - 79A-00381 (Thaco - 47 ghế) - Lê Ngọc Luân - 3 ngày: 15/01->17/01