THÔNG TIN ĐĂNG KÝ XE: Đưa đoàn công tác do PHT Nam làm trưởng đoàn đi chúc Tết ở Ninh Thuận

Ngày 05/01/2023
Giờ 07:00
Đơn vị đăng ký P. ĐTĐH
Nội dung đăng ký Đưa đoàn công tác do PHT Nam làm trưởng đoàn đi chúc Tết ở Ninh Thuận
Thời gian - Xe - Lái xe
Sáng - 79C-0810 (LandCruiser - 7 ghế) - Phan Văn Dũng - 2 ngày: 05/01->06/01, Chiều - 79C-0810 (LandCruiser - 7 ghế) - Phan Văn Dũng - 2 ngày: 05/01->06/01, Tối - 79C-0810 (LandCruiser - 7 ghế) - Phan Văn Dũng - 2 ngày: 05/01->06/01