THÔNG TIN ĐĂNG KÝ XE: Trao giải thưởng KHKT, chúc tết các trường THPT ở Phú Yên, Dak Lak

Ngày 13/01/2023
Giờ 07:00
Đơn vị đăng ký TT HTVL & KN
Nội dung đăng ký Trao giải thưởng KHKT, chúc tết các trường THPT ở Phú Yên, Dak Lak
Thời gian - Xe - Lái xe
Sáng - 79C-0810 (LandCruiser - 7 ghế) - Phan Văn Dũng - 4 ngày: 13/01->16/01, Chiều - 79C-0810 (LandCruiser - 7 ghế) - Phan Văn Dũng - 4 ngày: 13/01->16/01, Tối - 79C-0810 (LandCruiser - 7 ghế) - Phan Văn Dũng - 4 ngày: 13/01->16/01