THÔNG TIN ĐĂNG KÝ XE: Đón sân bay đoàn công tác PHT Q Hùng, đưa đón PHT đi Champa dự tiệc kiều bào

Ngày 12/01/2023
Giờ 17:00
Đơn vị đăng ký VP trường
Nội dung đăng ký Đón sân bay đoàn công tác PHT Q Hùng, đưa đón PHT đi Champa dự tiệc kiều bào
Thời gian - Xe - Lái xe
Chiều - 79C-0810 (LandCruiser - 7 ghế) - Phan Văn Dũng, Tối - 79C-0810 (LandCruiser - 7 ghế) - Phan Văn Dũng