ж THỦ TỤC ĐĂNG KÝ SỬ DỤNG XE

- Tải về mẫu Giấy Đăng ký Sử dụng xe và điền vào thông tin đăng ký: Giấy đăng ký

- Gửi Giấy Đăng ký về Phòng Tổ chức - Hành chính theo địa chỉ email: tchc@ntu.edu.vn

ж DANH MỤC XE

STT Xe Điều kiện trang thiết bị Lái xe phụ trách Số điện thoại
1 79C-0598 (Mercedes - 16 ghế) Mecerdes 16 ghế Lê Ngọc Luân 0913.463.598
3 79C-0810 (LandCruiser - 7 ghế) LandCruiser 7 ghế Phan Văn Dũng 0914.016.552
4 79C-0773 (Altis - 5 ghế) Toyota Altis 5 ghế Nguyễn Xuân Trường 0914.199.871
5 79A-00381 (Thaco - 47 ghế) Thaco 47 chỗ Lê Ngọc Luân 0913.463.598